Beyanname Vermeli Miyim? *

Elde ettiğiniz kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak beyanname vermeniz gerekip gerekmediğini gelir elde ettiğiniz takvim yılını seçip ilgili alanlara gelir tutarını yazarak öğrenebilirsiniz.

Diğer yandan Gelir Vergisi Kanununun 85. maddesinin 2. fıkrası gereğince tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar.

Detaylı bilgi için mevzuat rehberlerini ya da sık sorulan soruları inceleyebilirsiniz.

* Bu test bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir bağlayıcılığı yoktur.


Gelir Elde Ettiğiniz Takvim Yılını Seçiniz.

Kira

 • Mesken
 • Tevkifatlı İşyeri/Diğer/Hak
 • Tevkifatsız İşyeri/Diğer/Hak

Ücret

 • 1. İşverenden Alınan
  Tevkifatlı Ücret
 • 1. İşverenden Alınan
  Tevkifatsız Ücret
 • 2. ve Daha Sonraki İşverenlerden Alınan Tevkifatlı Ücret Toplamı
 • 2. ve Daha Sonraki İşverenlerden Alınan Tevkifatsız Ücret Toplamı

Ücret

 • Ücretler Toplamı
 • 1.İşverenden Alınan Ücret Hariç Diğer Ücretler Toplamı
 • Tevkifatsız Ücretler
  Toplamı
 • Sporcu Ücretleri
  Toplamı

Menkul Sermaye İradı

 • Tevkifatlı Menkul Sermaye İradı
 • Tevkifatsız Menkul Sermaye İradı

Diğer Kazanç ve İratlar

 • Değer Artışı Kazancı
 • İstisna Uygula
 • Arızi Kazanç
 • İstisna Uygula
 • Değer Artış Kazancı Hesaplama için tıklayınız.